- Overdrevne tall om tyske tap

De tyske tapstallene under felttoget i Rogaland i 1940, må revurderes. — Tapene på tysk side, spesielt i Gloppedalen, er mye mindre enn nordmenn tror.

Publisert: Publisert:

Pensjonert kaptein Rolf Ivesdal. Foto: Jan Tore Glenjen

  • Jan-Petter Helgesen
iconDenne artikkelen er over ti år gammel

Pensjonert kaptein Rolf Ivesdal opplyser til Aftenbladet at studier av tyske arkiv og samtaler med gjenlevende tyskere gir et helt annet bilde av kampene i aprilsdagene 1940 enn det hittil er oppgitt fra offisielt norsk hold.

I boken «Kampene i Rogaland og Indre Hardangeravsnitt», som Den krigshistoriske avdeling i Det norske forsvarsdepartementet ga ut i 1952, heter det for eksempel at 32 tyskere mistet livet under kampene i Gloppedalsura. På norsk side blir det også hevdet at tyskerne sendte to bataljoner med i alt fem kompani og 800 mann, mot de norske stillingene.

— Det er riktig at angriperne i Gloppedalen led store tap under stormangrepet mot forsvarslinjene om kvelden 22. april 1940. Ifølge det tyske krigsgravarkivet i byen Kassel kan det dokumenteres at 355. tyske infanteriregiment mistet 12 mann og fikk 22 såret under kampen.

Tysk veteran

Opplysningene bekreftes av den 84-årige tyske krigsveteranen Konrad Althaus. Ifølge korporalen deltok ikke mer enn 100-150 soldater fra to små kompani i angrepet mot nordmennene.

Althaus var skytter og bar under kampen på et gammelt og tungt maskingevær. Han var kommet nesten gjennom de fremste linjene da en norsk kule traff våpenet og satte ham ut av spill. Konrad Althaus, som snakker godt norsk, var stasjonert på Jæren under hele krigen.

Tap av 12 befal og soldater og 22 sårede er uansett svært belastende for en militæravdeling. De oppgitte tyske tallene er likevel betydelig færre enn de 32 falne tyskerne som Krigshistorisk avdeling refererer til i sine rapporter fra slagmarken i Gloppedalen.

For høye tapstall

Rolf Ivesdal har studert det tyske felttoget i 1940 på en grundig måte siden han ble pensjonert fra de militære rekkene for snart sju år siden. Infanterikapteinen fra Sandnes er forbauset over hvordan det norske samfunnet gjennom 50 år har godtatt og trodd på svære tyske tapstall.

— Feilinformasjonen rammer ikke bare Gloppedalen, men også flere andre steder med harde kamper mellom nordmenn og tyskere. Både i Vinjesvingen i Telemark og ved Voss er den norske innsatsen for høyt vurdert, understreker Ivesdal.

Opplysningene bygget på norske antakelser og rykter. I seiersrusen etter krigen tenkte ingen på å sjekke de grundige rapportene hos tyskerne.

— Å granske fiendens arkiv var helt utenkelig den gangen, sier Rolf Ivesdal. Selv var han ni år og bodde i Ivesdal, i nabolaget til Gloppedalen, da de tyske styrkene hærtok landet for 58 år siden.

Feil på minneplate

Referatene om 32 falne tyskere har fulgt beretningene om kampene i Gloppedalen i alle år siden krigen. Spesielt ille er minnetavlen på selve stridsplassen. Bronseplaten hevder med ubeskjeden stolthet at hele 44 tyskere av en styrke på 800 mann mistet livet i nærstriden mellom de svære steinblokkene.

Rolf Ivesdal sier at en aldri kan vite med sikkerhet hvor mange som ble skutt i Gloppedalsura. Det kan imidlertid dokumenteres at 12 tyskere og en nordmann, Gunnar Pettersen fra Oslo, ble drept i den heftige striden.

De døde tyskerne ble senere begravet på kirkegården i nabobygden Veen. Her ble de liggende inntil de i 1942 ble gravet opp og ført til den tyske krigskirkegården på Eiganes gravlund i Stavanger.

I 1945 lå over 1000 døde tyskere på Eiganes. De fleste var omkommet på sjøen.

Tallforvirring

På Eiganes ble de tyske gravene liggende til midten av 1950-årene. Da ble kistene fra Stavanger overført til den store tyske krigskirkegården på Havstein i Trondheim.

Årsaken til tall-forvirringen skyldes sannsynligvis en kjedelig sammenblanding av 32 tyskergraver fra 1940 på Eiganes og de 12 døde på Veen. Ved krigens slutt var nemlig de drepte fra Gloppedalen havnet i samme oversikt som de 32 felttog-gravene på kirkegården i Stavanger.

Etter krigen har ikke folk følt behov for å sjekke tallene. Rykter og folkesnakk gjorde at samtlige av de 32 gravene på Eiganes ble knyttet til kamphandlingene i Gloppedalsura.

Under kampene på Høg-Jæren og Bjerkreim er det dokumentert 29 navn på døde tyskere ved gravkontoret i Tyskland. Tallet samsvarer med opplysninger ved det norske gravkontoret i Oslo.

Tyske tap

Totalt falt seks tyske soldater i kampene ved Gjedrem i Bjerkreim, på Malmin i Bjerkreim mistet to tyskere livet foruten de 12 som døde i Gloppedalsura. Ytterligere 9 tyskere ble dessuten drept i strid på strekningen fra Figgjo til Røyrdalen ved Dirdal.

Ivesdal har i tillegg sporet opp to tyske navn som ble begravet på Eiganes, men som ikke kan regnes blant de bekreftede falne fordi fornavnene mangler. I tillegg mistet en enslig tysker livet under sammenstøt med norske styrker i Ølen.

Sammenblandingen av tapstallene har også fått følger for den norske beretningen om de tyske avdelingene i Gloppedalen. Minst tre av de angivelige fem kompaniene oppholdt seg helt andre steder i fylket. Ett var på Sola, et annet var i Sola- og Stavanger-området, mens det tredje kompaniet var sendt til Nord-Rogaland og Sunnhordland.

Angrepet på Sola

Også fallskjermangrepet på Sola 9.april 1940 er i ettertid blitt sterkt framhevet på norsk hold. Krigshistorisk avdeling i Oslo anslo etter krigen at omkring 30 fallskjermjegere ble drept under den korte og hektiske kampen på bakken. Det regnes som et svært stort tap av en avdeling på 132 mann.

Tyske arkiv gir derimot en helt annen framstillingen av situasjonen på flyplassen. Mye tyder på at bare tre mann ble drept under krigshistoriens første fallskjermangrep noensinne.

De døde jegerne ble straks tatt hånd om og sendt tilbake til Tyskland med et av de nærmere 300 Junkers Ju-52 transportfly som fraktet soldater og forsyninger til Sola den første krigsdagen. Ingen av de døde fallskjermjegerne fikk sin grav her i distriktet.

Det gjorde derimot hundrevis av tyskere som senere under krigen ble drept i ulykker, ved desertering eller under britiske bombeangrep. Også på sjøen utenfor Rogaland led den tyske krigsmakten store tap både under selve felt-toget i aprildagene 1940 og de neste fem krigsårene, sier Rolf Ivesdal.

Denne artikkelen sto på trykk i Aftenbladet 24. januar 1998.

Publisert:

Les også

  1. Nå skytes det igjen i Gloppedalsura

Mest lest akkurat nå

  1. Et nytt smittetilfelle i Sola, tre i Stavanger

  2. Korona-virus knakk eventbyrået hennes

  3. Se video: Derfor er Sola og Stavanger konserthus farget i rødt i kveld

  4. Haaland byttet ut etter mål og assist. Så vant Bayern supercupen: – Kjenner meg paff

  5. Kleppsbu inn i styret i Norges Bondelag

  6. Eigersund: Omstridt rådmann går av