- Andre krigshelter var større enn Manus

— Gunnar Sønsteby og Max Manus var flotte motstandsmenn, ingen tvil om det. Men det fantes andre vel så viktige sabotører i Oslo og i Stavanger, sier historiker Lars Borgersrud.