• Det bor om lag 50 mennesker på gårdene ved Espedalsvatnet. Tore Hans Mikkelson er heltidsbonde, leverer 140 tonn melk og har 100 vinterfora sauer. Totalt slår han 200 mål. FOTO: Pal Christensen

Belønning etter bratt motbakke

Einarsknuten i Forsand byr på kraftig stigning og panorama over Øvre Espedalen.