• Elin Mork Rørheim meiner oppveksten i Jehovas vitner gjer at ho verkeleg verdset fridommen. Men det har tatt lang tid. Jan Inge Haga
    Galleri

Livet etter trua

Som barn visste dei at kvar dag kunne bli den siste. Og at alt dei gjorde og tenkte blei sett av ein dømmande gud.