• Tyske soldater på Domkirkeplassen i april-dagene 1940. De skulle snart bli et vanlig - om enn upopulært - innslag i bybildet. Sigmund Randulff sin samling
    Galleri

De er arrestert, herr redaktør!

Hvordan dekker en avis en krig? Og hvordan hindre at man går fiendens ærend? 2. verdenskrig ble en krevende prøvelse for den frie presse.