Ros fra sjefen

Hodepine 4: Dagens oppgave er verken matematikk eller gramatikk. Her handler det om å tolke det som blir fortalt.