• Selv om Gaute var imot Ryfast-utbyggingen, ser han at faren Gunnars stolthet, den grønne parken over Motorvei-kulverten, er blitt et flott sted. Jan Inge Haga

Ryfast-sjefen Gunnar er miljøaktivisten Gautes største forbilde

– Du kan ikke bare redde verden, Gaute. Du må rydde rommet også! Far og sønn Eiterjord, veibygger Gunnar og miljøaktivist Gaute, er enige om mye. Men korrigerer hverandre ofte også.