Å leve eller dø

Det er ingenting igjen etter jødene i Rajgrod.