• Jonas Haarr Friestad

Ingvill Bjorland beskriver seg selv som en roman­tisk kyniker