• Pål Christensen

Klassisk under trekronene

Kronen gård troner under tunge trekroner ved veien til Vatne. Dette er et klassisk, tilbaketrukket sted fjernt fra byens ståk.