• Jonas Haarr Friestad
    Galleri

Hun leder Stortingets ølklubb, drikker surøl og mojito.

Magret Hagerup representerer Høyre og Rogaland på Stortinget.