• Cella der Even Tagholdt satt i varetekt på Moi står mer eller mindre urørt. Ovnen, potta, senga, lenkene; alt er på plass, forteller Per Chr. Salvesen. Jan Inge Haga

– Tippoldefar fengslet morderen, nå skal vi begrave ham

I årevis sto Even Tagholdt utstilt på Stavanger museum som skjelett. Cella hans på Moi har vært en godt bevart hemmelighet i 165 år. 27. mai skal morderen i jorda like ved lensmannen som fanget ham.