Mange varslet om kaos og «uforsvarlige forhold» på Akuttseksjonen, Drammen DPS. Men ledelsen ryddet ikke opp.

Den faglige utryggheten satt i veggene og kunne smitte over på de ustabile pasientene, forteller overlege og psykiater Marianne Mjaaland om Akuttseksjonen Drammen DPS. Foto: Tor Stenersen

Flere selvmord og alvorlige hendelser har rystet Akuttseksjonen ved Drammen DPS. Varsling om faglig uforsvarlige forhold førte ikke frem.

Les hele saken med abonnement