• Anders Minge

Erling slapp å bli henretta

Han ville ikkje ha namnet sitt på ei liste. Det redda truleg livet hans.