• Fleire av gjestene blei med Solfrid på hagevandring. Frå venstre ser me elles: Bente Pawells, Olaug Mortensen og Bodil Hovland, alle frå Brystkreftforeningen Haugalandet. Carina Johansen

Å vera i livet og i hagen

Noko av det beste Solfrid Wannberg veit er å gå ut i hagen med kaffikoppen om morgonen, vandra stille rundt og sjå på alt som er nytt sidan sist.