• Slik var krigen for Sigmund Randulff og Johannes Thorsen Sigmund Randulff og Johannes Thorsen var to av mange fra Stavanger som satte risikerte livet i kampen mot den tyske okkupasjonsmakten under krigen i Norge.

Risikerte livet for et fritt Norge

Med livet som innsats kjempet Johannes Thorsen (89) og Sigmund Randulff (92) mot den tyske okkupasjonsmakten under krigen. Men kampen artet seg svært forskjellig for de to stavangermennene.