• – Det er viktig for mer å ha en jobb der jeg får hjelpe andre og har en variert arbeidsdag. Det tror je gat jeg får som sykepleier, sier Thomas McPherson. Dan P. Neegaard
    Galleri

Nå får Thomas «mannepoeng»

Kvinneandelen er blitt nærmere 80 prosent ved flere norske prestisjestudier. Nå skal mannlige søkere få fordeler på enkelte studier.