• Arnfinn Bjerkestrand Elisabeth Tønnessen
    Galleri

Kultursjefen liker Neil Young, John F. Kennedy og Anne Lindmo

Arnfinn Bjerkestrand er kultursjef i Stavanger kommune.