• Åshild Irgens

Er det virkelig bare mannens ansvar å få et forhold til å fungere?

Kvinner ønsker å bli sett, men det er nesten umulig å vise interesse for alt de ønsker å dele, ifølge en mann med fire forhold bak seg.