Ekstremværet som blåste bort

Antallet ekstremværhendelser i Norge har gått ned. Feistein fyr fotografert fra Sele under en storm i 2013. Foto: Pål Christensen

Kapittel 11: De to sidene i klimadebatten krangler om hva som er korrekte data, hvordan de skal tolkes og ikke minst hvem som sier hva.

Les hele saken med abonnement