• Kartog en liste over de mest kjente gravene er nødvendig når man skal besøke en så stor kirkegård, for her kan man lett gå seg vill. Lars Idar Waage

De levende fra Kirkegården

Mellom gravstøtter, blomster og gråtende engler i Paris går to norske menn. De er på jobb for fagbladet "Kirkegården".