• Langs gangstiane på Misjonsmarka har studentane vandra i 175 år. I over hundre år var det helst berre gutar og menn som gjekk her, men nå utgjer kvinner som Margit Haver og Ylva Iren Jacobsen rundt halvparten av studentane. Jarle Aasland
    Galleri

Misjon for å endre verda

Då Margit bestemte seg for å bli prest, var ho nesten 50 år gamal.