• Erlend Berge har fotografert bedehus i hele Norge - før mange av dem forsvinner.

Reisen i bedehusland

3000 bedehus ble bygget i løpet av hundre år. Erlend Berge fotograferte 250 av dem - før de bare blir et minne om bedehusfolket som ville frelse landet.