Hvorfor framstilles ofte et kompromiss som et tap?

Kanskje har vi noe å være stolt over i den norske politiske andedammen, der viljen til kompromiss er stor. Men hvorfor framstår ordet ofte «kompromiss» som et uttrykk for tap?