• Jon Ingemundsen

Gro Skartveit trur ikkje på eit lukkeleg liv, men på eit godt liv med lukkelege stunder. Dessutan skulle ho gjerna ha vore litt mindre pliktoppfyllande