Sabotøren fra det røde Storhaug

Kommunistenes krigsinnsats blir ofte fortiet — derfor er dette en viktig bok.