2500–3000 sovjetere var slaver i Rogaland

Leirer med russiske krigsfanger i Rogaland? Hvor kom de fra, og hva brukte nazistene dem til? Atle Skarsten skriver bok om fangeleirene.