• Restaurant BrasserieX ligger like innenfor inngangen til Quality Airport Hotel på Sola. Jan Inge Haga
    Galleri

Restaurant ved flyplassen tar ikke helt av

Brasserie-X, ved rullebanen på Sola har gode intensjoner, men maten løfter seg ikke til det store takeoff-et.