• Mange sommerblomster kan spises, men hold deg unna smørblomster og resten av soleiefamilien. Merete Hagen Helland og Kristin Grøsvik tar bilder av andre arter til en ny ugress-app. Pål Christensen
    Galleri

I ville veksten

Hiv heller ugresset i gryta enn i komposten neste gang du luker.