• Her fra berget var det lett å stanse fienden da den kom hovedveien fra Ålgård mot Vaula bru, peker Tore Rygh. Han og Helge Hundeide demonstrerer hvordan et norsk kompani siktet med Colt-mitraljøse på tyskerne fra gården Bollestad, øst for Edlandsvatnet. Hundeide og Rygh er nesten ferdig med et spillefilmmanus om krigens første tretten dager i Rogland. FOTO: Pål Christensen

Vil lage film om rogalandsk kamp mot tyskerne

I tre år har journalist Helge Hundeide samlet stoff om de 13 første dagene av 2. verdenskrig i Rogaland. Nå er han og regissør Tore Rygh snart ferdig med et spillefilmmanus.