• Ukjent
    Galleri

Båret fra fengselet til Stortinget

Kanskje har det skjedd flere ganger at en nyvalgt stortingsrepresentant er blitt løftet på gullstol opp Løvebakken. Men representanten Børge Olsen-Hagen fra Stavanger er ganske sikkert den eneste i vår parlamentariske historie som er blitt båret dit direkte fra Botsfengselet.