• Den havarerte plattformen ble slept inn Gandsfjorden i Stavanger. I bakgrunnen tårner skaftene til Statfjord B som er under bygging. Egil Eriksson

Kapittel 8: Det hemmelige forliket

I 1991 var en ti år lang rettsprosess over. Phillips ble enig med det franske verftet, men hemmeligstemplet forliket der oljeselskapet og Norsk oljeforsikringspool frafalt et krav på 700 millioner kroner.