• Rett nok var det et ubeskrivelig drama på flåten der de overlevende klamret seg fast. Men den fantasifulle tegneren sparte ikke på groteske detaljer da han så for seg hvordan kannibalismen foregikk. Tegningen, som ble trykket i franske Le Petit Journal i 1899, vekket avsky hos leserne. Archiv für Kunst & Geschichte/TT/NTB scanpix

Kannibalen fra Engøy

13 døde menn går ned en landgang. Og på en flåte trekker tre menn lodd om hvem som skal spises.