• Anders Minge
    Galleri

Sju mennesker fikk kreft. Hvilke senskader må de leve med?

I dag får 90 personer i Norge en kreftdiagnose. 63 overlever. 21 av dem får senskader.