• Familieterapeut Hege Helliesen Hadland ved Familievernkontoret Sør-Rogaland jobber for å gi barnevernsforeldre flere og bedre tilbud. Marie von Krogh

De usynlige foreldrene

De fleste foreldre som mister omsorgen for barna går gjennom en dyp krise. Familievernkontoret Sør-Rogaland er i gang med å utvikle flere tiltak for denne gruppen.