• Kristian Jacobsen

Arne Nordbø er pessimist, men bestemmer seg daglig for å være optimist. Det funker helt fint.