• Braastad, Audun / NTB scanpix

Årets sommer var grønn og frodig. I fjor var det ekstremtørke. Er det noen sammenheng?

Blomster og trær driver krisehåndtering. Det kan være blant forklaringene til den strålende blomstringen i sommer.