• Innenriksminister Matteo Salvini, i hvit skjorte, og regjeringen prøver å utnytte tragedien til det ytterste.Her er han på befaring ved ulykkesstedet dagen etter. STEFANO RELLANDINI / X90016
    Galleri

Italias populister bruker brutragedie til oppgjør med landets tidligere ledere

Tragedien i Genova avdekker flere tiårs manglende vedlikehold av veier, bruer og bygninger. Staten har latt private selskaper melke bilister uten å investere.