• Både Fredrik Christensen (Fremskrittspartiets Ungdom) og Bård Malde-Frøyland (Rød Ungdom) vil gjøre samfunnet bedre. Men de har veldig forskjellige tanker om hvordan det bør gjøres. Jan Inge Haga

Her er røde Bård og blå Fredrik helt enige (og det er folk fra KrFU, V og alle de andre også)