• Mangfold i både kjønn og etnisk bakgrunn i bedrifter øker sannsynligheten for større inntekter, særlig om det også er slik i toppledelsen. På bygda har mannlige innvandrere i arbeidsstokken spesielt positiv betydning. NTB Scanpix (illustrasjonsbilde)

Hvordan utenlandskfødte menn og mangfold bidrar til innovasjon

KRONIKK: I en nylig publisert vitenskapelig artikkel finner vi at utenlandskfødte menn bidrar til økt innovasjon, og særlig finner vi at denne sammenhengen er fremtredende for bedrifter lokalisert «på bygda».