• «Tvangsmiddelbruk er et ledelsesproblem. Skader på ansatte er et ledelsesproblem. Trusler er et ledelsesproblem. Når skal ledelsen ta tak i problemene de faktisk har ansvaret for?» spør Målfrid J. Frahm Jensen, Marianne Kristiansdatter Finstad og Astrid Weber. NTB Scanpix

Politi- og forsvarspersonell i psykiatrien?

DEBATT: Stavanger universitetssykehus (SUS) vil ansette folk med bakgrunn fra forsvar og politi. Det er en fallitterklæring. Det er å gå baklengs inn i fremtiden.