• – De som engasjerer seg i 8. marstoget, deltar i komiteen, melder inn paroler og stiller på parolevedtaksmøtet som beslutter det politiske grunnlaget, skriver Randi Mobæk. Jonas Haarr Friestad

Utidig å kritisere Ottar utenfra

DEBATT: Else Karin Bjørheim, bystyrekandidat for Høyre i Stavanger, kritiserer det politiske grunnlaget for markeringen av kvinnedagen som en motsetning mellom et Ottar og en dag for alle.