• «Vi vil kjempe imot både veiprising og bompenger, skatt bør en kreve inn via skatteseddelen, det er den eneste sosialt rettferdige måten å gjøre det på», skriver Frode Myrhol i FNB. Jarle Aasland

Satellittbasert veiprising, hvordan og hvorfor?

DEBATT: Vi i FNB er klare på at både bompenger og veiprising er en usosial måte å skattlegge folk på og det vil derfor ramme de med minst mest.