• Figuren øverst viser landbaserte klimautslipp i Rogaland i 2016, fordelt på kommuner og samfunnssektorer. Utslipp offshore er ikke tatt med.
    Galleri

Betydelig karbonlekkasje mellom kommunene viser behov for interkommunalt klimasamarbeid

KRONIKK: Stavanger kommune har 28 prosent av Rogalands innbyggere, men kun 7 prosent av de samlede klimautslippene i fylket.