• «Vi ønsker liv i det nå livløse området. Vi ønsker en forlengelse av sentrum sørover. Vi ønsker arbeidsplasser, vi ønsker en balanse mellom næring og atspredelse », skriver Egil Rugland. Lars Idar Waage

Myter om Paradis

DEBATT: Det er i ferd med å danne seg myter om paradisere som har kommet med innsigelser mot utbyggingsplanene for Paradis-området, som i øyeblikket til forveksling minner om en ødemark.