• Sølvberget har fått den svenske, prisvinnende journalisten Jack Werner til Stavanger for å vise unge og voksne hvordan de kan avsløre falske nyheter. Slikt er en bibliotek-oppgave i vår tid. Kate Gabor
    Galleri

Biblioteket i de falske nyhetenes tid

STAVANGER: Når Sølvberget inviterer en av Skandinavias beste nettjournalister til å snakke om kildekritikk, går det inn i bibliotekets lange tradisjon for folkeopplysning. Det er bibliotekenes soleklare oppgave å gjøre folk til kritiske brukere av digitale tjenester.