Høyre til kamp mot sorteringssamfunnet

DEBATT: Etter et helt års grundig debatt i partiet, vedtok Høyres landsmøte konservative prinsipper om medisinsk bioteknologi. Prinsipper som utgjør en klar kamp mot sorteringssamfunnet.

– Høyre setter hensynet til barn foran hensynet til de som ønsker barn, Svein Harberg.
  • Svein Harberg
    Svein Harberg
    Parlamentarisk nestleder, Høyre
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fire år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Landsmøtet vårt var ikke noe taktskifte når det gjelder bioteknologi, men en justering av kursen på enkelte spørsmål.
Høyre legger til grunn at alle mennesker har en iboende og ukrenkelig egenverdi, uavhengig av egenskaper, evner og funksjonsnivå. Menneskelig liv kan ikke graderes eller rangeres, og ingen mennesker skal kunne brukes som middel for andre mennesker.

Et samfunn med plass til alle

Høyres landsmøte slo fast en rekke grunnleggende prinsipper som gjør oss til en troverdig alliert i kampen mot sorteringssamfunnet.

Ta for eksempel prinsippet mot utvidelse av tilbudet om fosterdiagnostikk. Vi mener en utvidelse av et slikt tilbud uten medisinsk begrunnelse kan føre til et press for å sortere bort barn på bakgrunn av dets egenskaper. En utvidelse uten medisinsk begrunnelse vil kunne undergrave verdien av et samfunn med plass til alle. Derfor er vi mot.

Vi mener fosterdiagnostikk primært må ha medisinske formål.

Vi er også mot rutinemessige screening av egenskaper, tilstander eller sykdom hos et barn i mors liv, uten at det er en særskilt risiko som tilsier dette. Vi mener fosterdiagnostikk primært må ha medisinske formål. Formålet må være å diagnostisere alvorlige tilstander hos barnet, som kan forebygges eller behandles. Dette er tilstander som krever særskilt oppfølging gjennom svangerskapsomsorgen. Derfor mener vi dagens regelverk om unntaksvis tilbud om fosterdiagnostikk av hensyn til den gravides livssituasjon, skal videreføres.

Les også

Høyres landsmøte: Ja til eggdonasjon og assistert befruktning for enslige

Les også

Fakta om vedtak på Venstres landsmøte 

I tillegg var landsmøtet tydelig restriktive ved å ikke tillate lagring av egg og eggstokkvev for kvinner uten medisinsk begrunnelse, og ved å fastholde dagens grense for forskning på befruktede egg. Vi tar altså vårt ansvar for å motarbeide sorteringssamfunnet på alvor.

Nei til surrogati

Når Høyre sier et klart nei til surrogati, setter vi hensynet til barnet foran hensynet til de som ønsker barn. Surrogati bryter det naturlige båndet mellom barnet og moren som føder det. Dette kan innebære en betydelig belastning for både barn og surrogatmor. Surrogati kan også innebære at svangerskapet gjøres til en potensiell handelsvare. Dette er spesielt betenkelig i de tilfeller der surrogatmor har få ressurser, og dermed ikke opplever dette som et fritt valg. Det er nok et etisk dilemma.

Tydelige rammer

Så har de fleste fått med seg at Høyre gikk inn for eggdonasjon. Det gjorde landsmøtet, men ikke for enhver pris. Åpningen for eggdonasjon må komme med tydelige rammer. Det må reguleres, både i spørsmål om alder på donor og mottaker, økonomiske forhold rundt donasjon og behandling, og i spørsmål om kombinasjon av egg- og sæddonasjon.

Ved eggdonasjon, som ved et ordinært svangerskap, skapes en biologisk tilknytning mellom mor og barn gjennom graviditeten. Dersom det donerte egget befruktes med partners sæd, vil barnet ha genetisk tilknytning til far og biologisk tilknytning til mor.

Jeg ser med skepsis på en situasjon der både egg- og sæddonasjon brukes i kombinasjon for å unnfange et barn. I en slik situasjon vil ikke barnet ha genetisk tilknytning til hverken mor eller far. Dette er en situasjon som må avklares.

Troverdig alliert

Høyre setter altså kampen mot sorteringssamfunnet først. Vi setter hensynet til barn foran hensynet til de som ønsker barn. Vi er en troverdig alliert i kampen mot sorteringssamfunnet.

Publisert: