Stavanger Forum og fattigdom: Dersom man lukker lommeboken, kommer det ingen penger inn i den

DEBATT: Dessverre skjemmes den politiske debatten om Stavanger Forum av et svært ujevnt kunnskapsnivå. Selv om selskapet går med underskudd, skapes det hvert år store verdier og nye jobber.

Smartby-konferansen Nordic Edge Expo er et eksempel på at konferanser styrker faglig utvikling og samarbeid. Og samlet skaper virksomheten ved Stavanger Forum jobber og verdier for store millionbeløp.

Debattinnlegg

 • Jan Hauge
  Jan Hauge
  Adm. direktør, Stavanger Forum
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over tre år gammel

I en serie debattinnlegg de siste ukene har de politiske fløyene diskutert snorklipping, kongress-satsing og fordelingspolitikk i Stavanger. De ulike temaene har blitt sauset sammen på imponerende vis, og med akrobatisk omvendt Robin-Hood-retorikk hevder det politiske «ytre venstre» at dagens makthavere tar fra byens fattige og gir til Stavanger Forum.

Les også

Eirik Faret Sakariassen (SV): «Snorklipperne i Stavanger»

Stavanger Forum skaper store verdier

Da Egypt for noen år siden påbegynte arbeidet med å oppføre sin nye hovedstad, 45 km fra Kairo, var et universitet og et kongress-senter blant de første byggene som ble oppført.

I disse dager fullføres også en spektakulær utstillings- og kongressarena i Aberdeen til en prislapp på tre–fire milliarder kroner. Regningen deles mellom kommune, fylke og stat.

Hvorfor gjør Egypt og Aberdeen slike betydelige investeringer?

Konsulentselskapet Gaining Edge har gjort en kartlegging av eiermodeller for kongress-sentre i Europa. Over 80 prosent av arenaene er offentlig eid, og av disse går rundt 75 prosent med underskudd. Verdiskapingen er likevel enorm når man tar med de samfunnsmessige ringvirkningene.

Ifølge en ringvirkningsanalyse av kongresser i Norge, utført av Menon Business Economics, bidro kongressnæringen alene med 155.000 gjestedøgn årlig i Stavanger, en direkte omsetning på 577 millioner kroner og 539 millioner kroner i ringvirkninger. For de som er opptatt av jobbskaping, kongressene skapte 689 arbeidsplasser i Stavanger i 2012.

At Stavanger Forum er samfunnsøkonomisk lønnsom, bekreftes også i den rykende ferske rapporten «Stavanger Forum – en samfunnsøkonomisk analyse» forfattet av to mastergradsstudenter ved UIS.

Verdiskaping handler ikke bare om økonomi. Forum-området er møtested både for idrett, kultur, fagkonferanser og utstillinger. For fagmiljøene er internasjonale kongresser viktige fordi de får oppmerksomhet rundt eget fagområde både nasjonalt og internasjonalt. Nordic Edge Expo er et klassisk eksempel på en konferanse og utstilling som setter Norge på verdenskartet når det gjelder «smartby-teknologi». Dette arrangementet hadde ikke vært mulig å gjennomføre i Stavanger uten arenaen og kompetansen til Stavanger Forum.

Konserter, festivaler og idrettsarrangementer er også viktige byutviklingstiltak. De bygger merkevare, profil og omdømme, de bidrar til samhandling mellom kultur og næring, og sist men ikke minst bidrar de til frivillighet rundt lokalt idretts- og kulturarbeid.

Voksenopplæring

Jeg er ikke imot en offentlig diskusjon om fremtiden til Stavanger Forum. Tvert i mot. Dette gjelder skattebetalernes penger. Både investeringene som gjøres i drift og infrastruktur, men også pengene som genereres tilbake fra lokalleie (Stavanger Forum betalte nærmere 30 millioner kroner til bykassen i perioden 2012–2016).

Dessverre skjemmes den politiske debatten av et svært ujevnt kunnskapsnivå.

Representantene Christian Wedler (Frp), Sissel Knutsen Hegdal (H) og Bjarne Kvadsheim (Sp) har gjennom tre år engasjert seg i ulike verv tilknyttet byens satsing på kongress og arrangementer. De har skjønt verdien av å ha Norges mest komplette «venue» tilgjengelig når økt salgsinnsats skal lede nye store kongresser til byen. Men så snart det politiske ordskiftet penser inn på organisering av Stavanger Forum, eller etablering av kongressfond, blir politikertroikaen gjort inhabil, nettopp på grunn av nevnte verv. Og når opposisjonen med upresis argumentasjon setter spørsmålet om satsing på kongresser opp mot fattigdomsbekjempelse, blir debatten uutholdelig.

Merkevaren Stavanger

Stavanger er ikke en liten by. Stavanger er en bitte liten by. I hvert fall målt i muskelmasse når vi skal slåss om oppmerksomheten internasjonalt. Men selv om det ikke mangler på fantastiske «selling points» både i og rundt Stavanger, er det faktisk slik at vi i dag ikke har en klar og tydelig merkevare, kanskje med unntak av vår status som oljehovedstad. Vi trenger et nytt narrativ. En historie som ordføreren stolt bruker når hun proklamerer Stavanger ute i verden. Som Universitetet i Stavanger benytter for å rekruttere flere studenter og dyktige professorer. Som Greater Stavanger bruker når investorer, bedriftsetablerere og nye selskaper skal rekrutteres til Stavanger. Og som Stavanger Forum, Region Stavanger og byens hoteller anvender for å lokke utenlandske turister og kongressgjester til vår vakre region.

Les også

Fattige barn i verdens rikeste land, hvordan er det?

Løsningen

Det er ingen problem å få Stavanger Forum til å gå i pluss. Det er bare å si opp leieavtalene, redusere bemanningen og låse opp hallene når noen vil leie lokaler. Men en slik modell vil også drastisk redusere inntektene til selskapet, og dermed de økonomiske ringvirkningene for byens reiselivsaktører. Om man lukker lommeboken, kommer det heller ingen penger inn i den.

Det finnes imidlertid en bedre løsning. Ingrediensene i denne inkluderer en bærekraftig organisering, en engasjert og kompetent eierstyring, et organisert aktørsamarbeid, og en felles merkevare. Byene Glasgow og Gøteborg har lykkes som kongressbyer med samme oppskrift. Det kan også Stavanger. Om vi i tillegg tør å tenke stort, kan vi bli aller best i klassen.

Les også

 1. John Peter Hernes (H): «Nye tiltak i kampen mot fattigdom»

 2. Eirik Faret Sakariassen (SV): «Snorklipperne i Stavanger»

 3. Hernes (H), Wedler (Frp), Thorbjørnsen (V), Tysda Moe (KrF), Kvadsheim (Sp), Sandvig (Pp): «Hver gang en snor klippes, handler det om arbeidsplasser»

 4. Eirik Faret Sakariassen (SV): Velstanden sildrer ikke nedover

Publisert:
 1. Stavanger Forum
 2. Fattigdom
 3. Stavangerpolitikken
 4. Stavanger bystyre

Mest lest akkurat nå

 1. På papiret var alt i orden. Bak hyttefasaden skjulte det seg underbetaling, falske timelister og livsfarlige arbeidsforhold

 2. Slåsskamp inne i togvogn

 3. Smittevernoverlege: – Kan bli en fin vår og sommer, men ny bølge til høsten

 4. Staten kan ikke betale for alt

 5. Borgli testet banesykling: - Hjelmen knuste momentant

 6. Omsider får denne mannen en gate oppkalt etter seg