• – Barnehagesektoren er like mangfoldig som landet vårt er det. Noen få bør ikke kunne få ødelegge for de mange som driver seriøst, og ikke minst ideelt, skriver Marit Knutsdatter Strand. Illustrasjonsbilde, Shutterstock

Regjeringa bidrar ikke til en bedre barnehagehverdag

DEBATT: Når departementet nå innfører en barnehagenorm, og beregner kostnadene og konsekvensene av dem på et landssnitt, slår det enormt skeivt ut. Skal bemanningsnormen ha betydning – må den gjelde alle barn i alle barnehager, og den må være finansiert.