• – Det er viktigere med kvalitet for de som skal bo i sentrumsområdene og byutviklingsaksen, enn at det blir en konkurranse i hvor stor utnytting en tomt kan ha, skriver Håvard Tonning Austvoll. Her et eksempel på tett, lav bebyggelse fra København (Islands brygge). Bilfrie gatetun, varierte bygningskropper med lett tilgang til lekeareal for barna. Vandkunsten arkitekter

Flest mulig må få bo best mulig

DEBATT: Det må være et mål at flest mulig skal få det best mulig selv om de bor tettere og høyere langs en kollektivakse. Legger kommuneplanen til rette for dette?